Bushdassie Boulevard, Kenton Eco Estate

Situated within the pristine Kenton Eco Estate this executive home offers unparalleled Sea views.

Kre8tiv Spaces

Bushdassie Boulevard, Kenton Eco Estate

SHARE THIS PAGE